Zakład informuje o wstrzymaniu przyjęć odpadów budowlanych od firm, z którymi nie ma podpisanej umowy na zagospodarowanie odpadów.

Powyższe obowiązuje do odwołania!!!