Zapraszamy wszystkich Mieszkańców miasta Kwidzyna do korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującego się przy ulicy Owczej 7 w Kwidzynie.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można, własnym transportem, nieodpłatnie dostarczać selektywnie zebrane następujące rodzaje odpadów:

 • przeterminowane leki,
 • chemikalia z użytku gospodarczego,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane, remontowe,
 • zużyte opony samochodów osobowych i dostawczych,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • złom, metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady zielone i biodegradowalne,
 • papier i tektura,
 • szkło opakowaniowe i okienne (nie zmieszane),
 • zużyte oleje silnikowe.
 • popioły

Ogólne zasady korzystania z  „PSZOK”

 • punkt przyjmuje odpady pochodzące od mieszkańców wyłącznie z terenu miasta Kwidzyna
 • godziny otwarcia punktu od poniedziałku do piątku w miesiącach luty-październik w godz. 9:00-17:00; listopad-styczeń w godz. 8:00-16:00; w pierwszą sobotę każdego miesiąca w godz. 8:00-14:00
 • dostarczone, posegregowane odpady, zgodnie z wykazem, przyjmowane są od mieszkańców nieodpłatnie  (punkt nie przyjmuje odpadów zmieszanych)
 • dostarczający odpady winien zgłosić się do pracownika „PSZOK” i stosować się do jego poleceń.
 • na terenie „PSZOK” obowiązuje zakaz używania otwartego ognia (zakaz palenia)
 • na terenie „PSZOK” obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego, dozwolona prędkość – 10 km/h.
 • informacje telefoniczne można uzyskać pod numerami telefonów:
  +48 55 261 22 02 ; +48 55 279 58 28